info@imos.org.tr | +90 224 713 1888 | Üye Girişi |
Hakkımızda | İMOS | İnegöl Mobilyasİ

HAKKIMIZDA


İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneði 2010 yİlİnİn son günlerinde İnegöllü mobilya sanayicilerini bir çatİ altİnda toplamak üzere kuruldu. Kurulduðu günden beri birlikte hareket etmenin verdiði güçle projeler üreten İMOS üyelerinin ihracatİnİ ve rekabet gücünü arttİracak faaliyetlere odaklandİ.
Avrupa Birliði Küme Mükemmeliyetçiliði Sekretaryasİ tarafİndan Bronz etiketle ödüllendirilen derneðimiz Porter kümelenmesini ülke kültür ve şartlarİ ile buluşturarak ülkemizin en önemli kümelerinden biri olarak pek çok birlikteliðe örnek olmaktadİr.

Ekonomi Bakanlİðİ Ur-Ge projeleri, KOSGEB projeleri ile üyelerinin maksimum faydayİ minimum maliyetlerle elde etmesini hedefleyen İMOS;
Atölye İnegöl çatİsİ altİnda da BEBKA desteði ile Türkiye'nin ilk mobilya tasarİm merkezine sahip kurumudur.

Türkiye'nin en uzun soluklu mobilya fuarİ konumunda olan MODEF Fuar şirketinin de ortaklarİndan olan kurumumuz mevcut fuarİ ülkemizin en önemli mobilya fuarİ haline getirmek için çalİşmalarİna devam etmektedir.

ÜYELERİMİZ
Copyright @ 2016 . All rights Reserved
Developer :